Zostaw wiadomość

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą - zostaw nam wiadomość,
a skontaktujemy się z Tobą.

58 530 02 22

Korzystne zmiany kryteriów w 3.2.1 „Badania na rynek”!
9 lipca 2017

Komitet Monitorujący programu Inteligentny Rozwój zatwierdził zmienione kryteria dla poddziałania POIR 3.2.1 Badania na rynek. Wprowadzono zmiany, które zdecydowanie ułatwią aplikowanie, a budżet konkursu pozwoli na bezzwrotne dofinansowanie w kwocie 1,15 mld PLN!

Najważniejsze zmiany dla mikro i małych przedsiębiorstw:

  • Dla mikro i małych obniżono minimalną wartość kosztów kwalifikowanych do poziomu 5 mln zł,
  • obniżono do 600 tys. zł wymaganą kwotę przychodów ze sprzedaży.

Termin składania wniosków: 5 września 2017 r. do 28 lutego 2018 r.

Dla kogo: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Nabór wniosków:

  • 5 wrzesień 2017 – 28 luty 2018 – dla MŚP
  • 5 wrzesień 2017 – 28 luty 2018 – dla MŚP, konkurs dedykowany średnim miastom

Budżet łączny konkursu: 1,15 mld PLN

Maksymalna wartość dotacji: 20 mln PLN

Intensywność wsparcia: do 70% dofinansowania

Co możesz dofinansować?

  • Zakup gruntu;
  • Zakup, budowę lub rozbudowę budynków i budowli;
  • Inwestycję w środki trwałe: maszyny, urządzenia i linie technologiczne;
  • Zakup wartości niematerialnych i prawnych: patentów, licencji, know – how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, oprogramowania;
  • Koszty prac B+R;
  • Usługi doradcze.

POBIERZ FISZKĘ KONKURSU

Masz plany rozwojowe związane z pozyskaniem dotacji? Skorzystaj z bezpłatnego audytu, który przygotuje Cię do skutecznego aplikowania o środki. Nasi eksperci pozyskali dotąd 250 mln PLN dofinansowania w ramach tylko tego działania!

Planujesz inwestycję? Skontaktuj się z nami – Dział Doradztwa Europejskiego