Zostaw wiadomość

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą - zostaw nam wiadomość,
a skontaktujemy się z Tobą.

58 530 02 22

Kolejne nabory w ramach „Szybkiej ścieżki” w 2018 roku!
15 grudnia 2017

Za 2 tygodnie mija termin składania wniosków w ramach „Szybkiej ścieżki”. Znamy już jednak daty kolejnych naborów zaplanowanych na rok 2018!

Nabory dla MŚP:

  • od 1 marca do 30 maja
  • od 16 sierpnia do 14 grudnia

Nabory dla dużych przedsiębiorstw i konsorcjów:

  • 1 marca do 29 czerwca
  • 3 września do 30 listopada

W każdym z wyżej wymienionych naborów pula dostępnych środków będzie wynosiła 700 mln PLN


Przypominamy o ułatwieniach, które zostały wprowadzone już podczas poprzedniego naboru!

  • Podwyższono próg procentowy podwykonawstwa w projekcie. Obecnie wydatki związane z podwykonawstwem mogą wynosić do 60% wartości kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i prac rozwojowych, natomiast w przypadku prac przedwdrożeniowych aż 70%.
  • W ramach projektu można sfinansować tzw. prace przedwdrożeniowe. Umożliwiają one doprowadzenie rozwiązania będącego przedmiotem projektu do etapu skomercjalizowania. Do prac przedwdrożeniowych zalicza się m.in.: opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikację i badania rynku.
  • Obniżono próg minimalnych kosztów kwalifikowanych. Dotychczas wynosił on 2 mln. zł – obecnie jest to 1 mln zł.
  • Zmniejszeniu uległa liczba kryteriów formalnych a wymogi dotychczas podlegające ocenie są automatycznie weryfikowane przez generator wniosków.

 

Zachęcamy  do kontaktu z naszymi doradcami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat konkursu