Zostaw wiadomość

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą - zostaw nam wiadomość,
a skontaktujemy się z Tobą.

58 530 02 22

POIR 3.2.1 „Badania na rynek”
Data składania wniosków: 05.09.2017 - 28.02.2018

Konkurs ma na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw dzięki wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych (B+R). Badania mogą być prowadzone przez przedsiębiorcę bądź nabyte oraz mają prowadzić do uruchomienia produkcji nowych lub znacząco ulepszonych produktów/usług.

Dla kogo: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Nabór wniosków:

  • 5 wrzesień 2017 – 28 luty 2018 – dla MŚP
  • 5 wrzesień 2017 – 28 luty 2018 – dla MŚP, konkurs dedykowany średnim miastom

Budżet łączny konkursu: 1,15 mld PLN

Maksymalna wartość dotacji: 20 mln PLN

Intensywność wsparcia: do 70% dofinansowania

Co możesz dofinansować?

  • Zakup gruntu;
  • Zakup, budowę lub rozbudowę budynków i budowli;
  • Inwestycję w środki trwałe: maszyny, urządzenia i linie technologiczne;
  • Zakup wartości niematerialnych i prawnych: patentów, licencji, know – how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, oprogramowania;
  • Koszty prac B+R;
  • Usługi doradcze.

POBIERZ FISZKĘ KONKURSU

Masz plany rozwojowe związane z pozyskaniem dotacji? Skorzystaj z bezpłatnego audytu, który przygotuje Cię do skutecznego aplikowania o środki. Nasi eksperci pozyskali dotąd 250 mln PLN dofinansowania w ramach tylko tego działania!

Planujesz inwestycję? Skontaktuj się z nami – Dział Doradztwa Europejskiego