Zostaw wiadomość

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą - zostaw nam wiadomość,
a skontaktujemy się z Tobą.

58 530 02 22

RPO POMORSKIE, 2.2.1 „Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne”
Data składania wniosków: 2018 rok

Wsparciem będą objęte inwestycje w przedsiębiorstwach służące nabyciu nowych środków trwałych, wprowadzeniu na rynek nowych produktów/usług oraz poszerzaniu rynków zbytu lub oferty produktów/usług.

Dla kogo: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Nabór wniosków: 2018 rok

Kwota dofinansowania: do 1,1 mln PLN

Intensywność wsparcia: do 55% dofinansowania
Intensywność wsparcia w ramach pomocy udzielanej na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych: do 80%

Co możesz dofinansować?

  • Materiały i roboty budowlane;
  • Zakup środków trwałych do produkcji i wysokosprawnych instalacji kogeneracyjnych;
  • Zakup WNiP (oprogramowanie).

POBIERZ FISZKĘ KONKURSU

Masz plany rozwojowe związane z pozyskaniem dotacji? Skorzystaj z bezpłatnego audytu, który przygotuje Cię do skutecznego aplikowania o środki.

Planujesz inwestycję? Skontaktuj się z nami – Dział Doradztwa Europejskiego