Ulga na ekspansję (marketing)

  • 23 maja, 2023

Ulga podatkowa na marketing

Działy marketingu w przedsiębiorstwach błędnie uważane są za te, które generują tylko koszty. To właśnie w dziale marketingu bardzo łatwo jest znaleźć konkretne (i duże) wydatki, głównie na reklamę i promocję. Realia pokazują, że koszty zakupu reklamy w mediach, udziału w targach czy wynajęcia influencera nie należą do małych. Sumarycznie to dość znaczna grupa wszystkich kosztów funkcjonowania firmy. A z drugiej strony, nie w każdym Dziale Marketingu mierzone są korzyści, które powstają w wyniku poniesienia tych wydatków.  

Ulga na ekspansję – skuteczna broń 

W tej sytuacji nie dziwi cięcie budżetów marketingowych, czy odkładanie ciekawych pomysłów do szuflady w nadziei, że nadejdzie czas, gdy na ich realizację znajdą się dodatkowe pieniądze.  

I ten czas właśnie nadszedł! 

Polskie przedsiębiorstwa zyskały możliwość skorzystania z ulgi na ekspansję, zamiennie nazywaną ulgą na marketing. Istota i mechanizm działania tej ulgi są bardzo proste. Ulga na ekspansję to możliwość odzyskania nawet 190 000 zł podatku dochodowego w przypadku poniesienia 1 mln PLN kosztów kwalifikowanych. To rozwiązanie zostało wprowadzone na początku 2022 roku jako element Polskiego Ładu.  

ulga na marketing ekspansję EDORADCA

Ogólny katalog kosztów kwalifikowanych do ulgi przedstawić można w kilku podpunktach. Są to m.in..: 

  • uczestnictwo w targach i wydarzeniach promocyjnych, koszty poniesione na organizację miejsca wystawowego oraz zakup biletów lotniczych, zakwaterowania i wyżywienia dla pracowników; 
  • działania promocyjno-informacyjne dotyczące produktów, np. zakup reklam tradycyjnych, koszty kampanii reklamowych prowadzonych w internecie, stworzenie witryny internetowej, koszty produkcji ulotek i katalogów; 
  • dostosowanie opakowań do wymagań rynku; 
  • przygotowanie dokumentacji do sprzedaży produktów; 

Ulga na ekspansję jest nowym instrumentem wsparcia przedsiębiorców. W tym roku po raz pierwszy firmy rozliczają działania reklamowo-marketingowe. Instytucje skarbowe nie mają punktu odniesienia do poprzednich lat. Pojawiają się pytania, jak w rzeczywistości będą przebiegały czynności sprawdzające. Tym bardziej, że wciąż jest mało interpretacji, a katalog kosztów jest w dużej mierze otwarty, np. w zakresie działań informacyjno-promocyjnych. 

Jak uzyskać te 190 tysięcy złotych? Produkt, który można „dotknąć” 

Rozliczając ulgę na ekspansję należy pamiętać o kilku kluczowych kwestiach, które automatycznie określają, czy firma może rozliczyć wydatki na marketing. 

Po pierwsze. Ulga na ekspansję dotyczy tylko wyrobów materialnych w rozumieniu artykułu 45 kodeksu cywilnego, a więc rzeczy, które można dotknąć: okno, komputer, żarówka, dywan itp. Ulgę rozliczyć mogą więc tylko firmy produkcyjne. Oznacza to, że np. wytwory pracy informatyków (aplikacje, gry, oprogramowanie) nie są produktem w myśl ustawy i koszty ich promocji nie kwalifikują się do ulgi na marketing.  

Po drugie, ustawodawca wskazuje, że aby skorzystać z ulgi na ekspansję, produkt musi być wytworzony w pełnym etapie produkcyjnym danego przedsiębiorstwa. Mówiąc wprost: musi być wyprodukowany w 100% zasobami firmy, bez udziału pośredników i outsourcingu.  

Po trzecie. Nie można odliczyć kosztów działań promocyjnych produktów, które choć wytworzyliśmy sami, sprzedawane są pod inną marką, np. przez partnerską sieć.  

Jak uzyskać te 190 tysięcy złotych? Samolotem na targi? 

I choć ulga na marketing to dobra okazja by zaoszczędzić nawet 190 tys. zł. rocznie, to warto zagłębić się w szczegóły zapisów ustawowych oraz poznać dokładnie katalog kosztów wraz z dostępnymi interpretacjami.  

Koszty działań marketingowych muszą odnosić się do konkretnego produktu lub produktów. Materiał promocyjny nie może być reklamą firmy. To dotyczy również wydatków na influencerów, ambasadorów marki czy innych osób zaangażowanych w promocję. Rozliczeniu podlegać mogą tylko te koszty, które generowane są na reklamę wyrobów firmy. Warto zwrócić uwagę, że uwzględnieniu w ramach ulgi podlega także wynagrodzenie pracowników z tyt. wykonywania czynności kwalifikowanych do niej. W takim przypadku, na podatniku będzie ciążył obowiązek odpowiedniego udokumentowania czasu poświęconego przez daną osobę 

Ciekawym przypadkiem jest rozliczenie kosztów udziału w targach bądź innym wydarzeniu promocyjnym. Aby uwzględnić wydatki na transport, tylko koszty przelotu samolotem są kwalifikowane do ulgi. Koszty przejazdu innymi środkami transportu nie mogą być ujęte w rozliczeniu.  

Koszty działań marketingowych muszą odnosić się do konkretnego produktu lub produktów. Materiał promocyjny nie może być tylko i wyłącznie reklamą marki. To samo dotyczy influencerów, ambasadorów marki czy innych osób zaangażowanych w promocję. Oni również nie mogą koncentrować się tylko i wyłącznie na reklamowaniu marki.  

Jak uzyskać te 190 tysięcy złotych? Ostateczne kryteria

Ustawodawca przewidział trzy okoliczności, w których przedsiębiorstwo może rozliczyć ulgę na marketing. Głównym kryterium, jest wysokość przychodu ze sprzedaży produktów. Wystarczy, że zajdzie jedna z przesłanek, aby móc skutecznie odzyskać część kosztów poniesionych na reklamę i promocję: 

  • minimum 1 zł (tak, jeden złoty) przychodu ze sprzedaży zupełnie nowego produktu na dotychczasowym rynku, 
  • zwiększenie o 1 zł (jak wyżej, jeden złoty!) przychodów ze sprzedaży dotychczasowych produktów na dotychczasowym rynku w stosunku do przychodów z tego tytułu ustalonych na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego rok poniesienia tych kosztów, 
  • minimum 1zł ze sprzedaży dotychczasowego produktu na nowym rynku (zagranicznym). 

A może więcej niż 190 tysięcy złotych? TAK, w symbiozie z ulgą badawczo-rozwojową 

To co dziś nie pozostawia wątpliwości to fakt, że ulga jest ciekawym narzędziem i wartym rozważenia, zwłaszcza jeśli przedsiębiorstwo aktywnie promuje swoje produkty, a zatem do osiągniecia celów sprzedażowych angażuje spore środki finansowe. W takich przypadkach osiągnięcie kryterium dochodowości nie powinno stanowić dla przedsiębiorstwa problemu. Ponadto, dobrze jest użyć ulgi na ekspansję jako komplementarny instrument finansowy przy rozliczaniu np. ulgi badawczo-rozwojowej. Często bowiem aktywnie promuje się nowe produkty. To więc świetna sposobność osiągnięcia podwójnych korzyści finansowych.  

 


Masz pytania?
Jestem do Twojej dyspozycji.

Paulina Gierszewska

Doradca ds. dotacji i ulg

Porozmawiajmy o ulgach i dotacjach

Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy.

Sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Wypełnij krótką ankietę a nasz ekspert skontaktuje się z Tobą i przedstawi najlepsze rozwiązanie.