Zostaw wiadomość

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą - zostaw nam wiadomość,
a skontaktujemy się z Tobą.

58 530 02 22

Dlaczego warto sięgnąć po dotację unijną – 10 powodów, które mogą Cię przekonać
14 czerwca 2018

Trwają nabory na dofinansowanie projektów w konkursach badawczo – rozwojowych i inwestycyjnych. Instytucje kuszą przedsiębiorców, wprowadzając korzystne warunki aplikowania oraz  realizacji projektów.

 

DOTACJE NA PROJEKTY B+R ZWIĄZANE Z ROZWOJEM PRODUKTÓW I TECHNOLOGII

Wsparcie na projekty badawczo-rozwojowe to zachęta dla przedsiębiorców, aby opracowywali z udziałem dotacji, nowe produkty i/lub technologie, które chcą sprzedawać. W ramach konkursów na projekty B+R można ubiegać się o środki na sfinansowanie m.in: wynagrodzeń pracowników, zakupu usług, budowy instalacji prototypowych, materiałów i środków eksploatacyjnych, leasingu maszyn/urządzeń, wynajmu powierzchni, administracji.

5 kwestii, które mogą przekonać do sięgnięcia po dotację

  • możliwość sfinansowania do 80% kosztów kwalifikowanych opracowania innowacji oraz do 90% prac przedwdrożeniowych, związanych z uzyskaniem np. dopuszczenia do sprzedaży wyrobu na rynek;
  • wysoki limit kosztów ogólnych projektu  -(dodatkowe 25% rozliczane ryczałtowo), na delegacje, administrację, usługi doradcze, prawne, księgowe etc.
  • dopuszczenie zakupu usług badawczych od przedsiębiorców – dotychczas wykonawcą usług mogły być tylko jednostki naukowe;
  • korzystna realizacja projektu w oparciu o zaliczkowanie ponoszonych kosztów;
  • szeroki zakres tematyki projektu.

 

WSPARCIE INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z WDROŻENIEM PRODUKTÓW I TECHNOLOGII

Dotacje projektów inwestycyjnych dają szansę na finansowanie infrastruktury służącej wdrożeniu nowych produktów lub technologii na rynek. Dofinansowanie można uzyskać m.in. na:  budynki, hale, prototypownie, linie technologiczne i maszyny produkcyjne.

5 kwestii, które mogą przekonać do sięgnięcia po dotację

  • wsparcie dotacyjne wynosi do 70% kosztów kwalifikowanych inwestycji;
  • promowane są nie tylko innowacje opracowane wewnątrz przedsiębiorstw lub na ich zlecenie – dopuszczono możliwość wdrożenia wiedzy i wyników badań zakupionych od innych firm lub jednostek naukowych;
  • dotacja może wynosić nawet do 20 milionów złotych;
  • realizacja inwestycji w oparciu o zaliczki – nawet do 90% kosztów;
  • szeroki zakres preferowanych branż

 

Budżet na rok 2018 rok dla działań badawczych i inwestycyjnych to wciąż blisko 2 miliardy złotych. Aby zachęcić przedsiębiorców do sięgania po dotacje, instytucje znacząco przyspieszyły proces przyznawania środków. Nabory prowadzone są  przez cały rok – etapowo, a czas od złożenia projektu do otrzymania decyzji o dofinansowaniu to tylko 3 miesiące. Warto więc rozważyć plany inwestycyjne w firmie w kontekście możliwości, jakie daje ich częściowe  finansowanie z funduszy UE.

 

Zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami