Bezzwrotne dotacje unijne na rozwój firmy 2023-2024

Dofinansowanie na rozbudowę i wyposażenie firmy

Myślisz o rozwoju swojej firmy? Chciałbyś wdrożyć innowacyjne rozwiązania, rozbudować hale produkcyjne, zainwestować w wyposażenie? Potrzebujesz na to środków, dużych środków… ale nie wiesz, skąd je pozyskać? Możesz ubiegać się o dotacje unijne na rozwój firmy. Dzięki wsparciu UE możesz rozwijać wiele obszarów działalności swojej firmy.

Dofinansowanie z Unii na rozwój firmy to duża pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw i doskonały sposób, aby uzyskać potrzebne środki finansowe, które umożliwią dalszy rozwój przedsiębiorstwa. Środki unijne na rozwój firmy można znaleźć zarówno w programach krajowych, jak i regionalnych.

Pozyskamy dla Ciebie środki unijne na rozbudowę i wyposażenie firmy

Fundusze europejskie na rozwój firmy to pomoc, o którą ubiegać się mogą mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą z siedzibą zarejestrowaną na terytorium Polski. Projekty powinny przyczyniać się do rozwoju jak największej innowacyjności w przedsiębiorstwie. Dotyczyć mogą budowy lub rozbudowy hali produkcyjnej, zakupu maszyn, czy linii technologicznych, które w efekcie realizacji mają za zadanie wprowadzić nowe bądź ulepszone produkty lub usługi, poszerzając ofertę oraz rynki zbytu.

Na co możesz uzyskać bezzwrotne dotacje unijne na rozwój firmy?

 • Budowę lub rozbudowę hal produkcyjnych;
 • Zakup środków trwałych, maszyn i urządzeń;
 • Zakup nieruchomości i budynków;
 • Zakup materiałów i prac budowlanych;
 • Najem, dzierżawę lub leasing środków trwałych, gruntów i budynków;
 • Zakup wartości niematerialnych i prawnych, patentów, licencji, know-how;
 • Leasing;
 • Działania promocyjne;
 • Koszty ogólne.

Dofinansowanie z Unii na rozwój firmy może sięgać nawet 70% wysokości kosztów projektu. Kwota jest jednak uzależniona od miejsca realizacji inwestycji oraz wielkości przedsiębiorstwa.

 

Mapa pomocy regionalnej

Fundusze europejskie na rozwój firmy

Aby zainicjować procedurę ubiegania się o środki unijne na rozwój firmy, należy złożyć wniosek wraz z załącznikami w postaci:

 • danych dotyczących przedsiębiorstwa m.in. dokumentacji ewidencyjnej: KRS, CEIDG, dokumentacji dotyczącej sytuacji finansowej i otrzymanej uprzednio pomocy,
 • opisu prowadzonej dotychczas działalności,
 • uzasadnienia dla projektu, m.in. mapy, szkice lokalizacyjne projektu, dokumentacja techniczna, potwierdzenia uprawnień do gruntu, na którym ma być realizowany projekt,
 • harmonogramu działań,

Po wszczęciu procedury następuje ocena wniosku, która polega na ocenie wszystkich wymogów, poczynając od sprawdzenia terminu złożenia wniosku i kompletu dołączonej dokumentacji, kończąc na ocenie merytorycznej. Jeśli ubiegasz się o dofinansowanie po raz pierwszy lub chcesz mieć pewność, że złożony wniosek jest kompletny i zawiera wszystkie wymagane  informacje, skorzystaj z pomocy naszej firmy, która od kilkunastu lat znajduje się w czołówce najskuteczniejszych firm doradczych niosących pomoc w pozyskaniu bezzwrotnych dotacji.

Wyróżniamy się ponad 90% skutecznością w konkursach inwestycyjnych w obecnej perspektywie i pomożemy Ci zwiększyć szanse na uzyskanie dofinansowania.


Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną.

Paulina Gierszewska

Doradca ds. dotacji i ulg

Porozmawiajmy o ulgach i dotacjach

Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy.

Sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Wypełnij krótką ankietę a nasz ekspert skontaktuje się z Tobą i przedstawi najlepsze rozwiązanie.