Rozliczenie dotacji unijnych

Nadzorujemy realizację projektu i rozliczenie dotacji

Sukces w pozytywnej ocenie wniosku o dotację nie oznacza jeszcze końca formalności. Moment otrzymania środków na konto jest oddalony w czasie i uzależniony od spełnienia wielu wymagań.

Rozliczanie dotacji unijnych to proces bardzo skomplikowany. Łatwo o popełnienie błędu, który może skutkować nałożeniem na beneficjenta ewentualnych kar. Prawidłowe rozliczanie funduszy unijnych i finansowanych projektów wymaga doskonałej znajomości wielu zasad, wytycznych i procedur. Instytucje udzielające wsparcia wymagają właściwie przygotowanej dokumentacji. Nie wolno więc mylić możliwego do odliczenia podatku VAT z wydatkiem kwalifikowanym, dopuścić do braków w dokumentacji księgowej projektu, wykorzystywać nieprawidłowych kodów księgowych czy przekraczać ustalonych terminów…

Pomożemy Ci w rozliczeniu dotacji unijnej

Nasz zespół ekspertów z sukcesem rozliczył dotychczas ponad 1200 projektów, więc możesz nam zaufać. Jesteśmy profesjonalnym zespołem, który od kilkunastu lat świadczy usługi w zakresie rozliczania otrzymanego finansowania. Rozliczenie dotacji unijnej to dla nas codzienność!

Oferujemy kompleksowe usługi i wsparcie na każdym etapie przedsięwzięcia. Doradzimy, jak sprawnie zrealizować projekt i wywiązać się ze wszystkich zobowiązań. Pomożemy Ci podczas kontroli i zadbamy o to, aby rozliczanie dotacji unijnych było prawidłowe:

  • Przygotujemy dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie (oświadczenia i harmonogram płatności);
  • Udzielimy wsparcia, jak rozliczać projekt zgodnie z wymogami i pomożemy w kontroli rozliczeń;
  • Będziemy monitorować i weryfikować wydatki, aby były zgodne z warunkami umowy o dofinansowanie;
  • Będziemy kontaktować się w Twoim imieniu z instytucjami odpowiedzialnymi za weryfikację rozliczanego projektu;
  • Przygotujemy częściowe i końcowe wnioski na potrzeby projektu.

Rozliczanie funduszy unijnych – o tym trzeba pamiętać

Dofinansowania unijne mogą bardzo ułatwić rozwój biznesu, należy jednak pamiętać o bezwzględnym przestrzeganiu zawartych w umowie warunków i wywiązywaniu się ze swoich zobowiązań. Niedostosowanie się do zasad grozi określonymi sankcjami. Rozliczanie dotacji unijnych wymaga wiedzy i doświadczenia, gdyż najłagodniejsza kara za błędy w rozliczeniu dotacji to nagana i upomnienie, jednak najczęstszym skutkiem jest utrata całości lub części dofinansowania.

Rozliczenie dotacji unijnej warto powierzyć naszym specjalistom, którzy bez problemu poradzą sobie z wypełnieniem niezbędnych formalności i uchronią Cię przed konsekwencjami ewentualnych błędów.

Zakupiony sprzęt w trakcie realizacji projektu oraz w okresie trwałości powinien być używany tylko do celów związanych z projektem.

To czas, w którym należy zachować w niezmienionej formie efekty projektu. Dla MŚP wynosi on standardowo 3 lata, dla dużych przedsiębiorstw 5 lat

Dofinansowanie przekazywane jest w formie zaliczek lub refundacji poniesionych kosztów. Środki wypłacane są w wysokości określonej w harmonogramie projektu, na podstawie złożonych wniosków o płatność.


Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną.

Małgorzata Bielecka

Małgorzata Bielecka

Kierownik działu rozliczeń projektów

Porozmawiajmy o ulgach i dotacjach

Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy.

Sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Wypełnij krótką ankietę a nasz ekspert skontaktuje się z Tobą i przedstawi najlepsze rozwiązanie.