fbpx
Zapytaj Sprawdź
możliwości
dotacji
Idź do formularza
Zostaw wiadomość

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą - zostaw nam wiadomość,
a skontaktujemy się z Tobą.

58 530 02 22

FAQ

1.Na czym polega innowacyjność w konkursach unijnych ?

Odpowiedź: Produkt lub proces technologiczny wdrożony w wyniku realizacji projektu powinien charakteryzować się nowymi cechami i funkcjonalnościami w porównaniu do rozwiązań obecnie dostępnych na rynku polskim.

2.Czy jeśli prowadzę jednoosobową działalność to mogę otrzymać dotację unijną?

Odpowiedź: Tak. Nie ma żadnym obostrzeń dotyczących formy działalności gospodarczej, jaką ma wnioskodawca.

3. Czy w ramach dofinansowania unijnego mogę zakupić grunt pod inwestycję?

Odpowiedź: Tak, jest taka możliwość jednak zakup gruntu jest ograniczony do 10% wartości projektu.

4. Dlaczego warto skorzystać z zewnętrznej firmy doradczej ubiegając się o dotację?

Odpowiedź: 20 lat doświadczenia na rynku nauczyło nas, że oprócz dobrego pomysłu liczy się także jego właściwe przedstawienie. Przygotujemy we współpracy z Państwem wniosek, który będzie miał największe szanse na pozyskanie dofinansowania. Nasza wiedza i doświadczenie pozwolą Państwu również zaoszczędzić cenny czas.

5. Jaka jest maksymalna kwota dotacji?

Odpowiedź: Projekty inwestycyjne jak i badawczo-rozwojowe mają limit dofinansowania do 20 mln EURO.

6. Czy spółki z udziałem kapitału zagranicznego mogą się ubiegać o dofinansowanie?

Odpowiedź: Ubiegać się o dofinansowanie mogą wszystkie spółki, które są zarejestrowane na terytorium Polski

7. Czy dotację mogę przeznaczyć na pokrycie bieżących kosztów działalności?

Odpowiedź: Tak, projekty badawczo-rozwojowe w dużej mierze pozwalają na sfinansowanie kosztów bieżących działalności tj., np.: wynagrodzenia kadry B+R, która zostanie zaangażowana do projektu (koszty brutto brutto).

8. Jaka jest minimalna wartość projektu?

Odpowiedź: W większości projektów inwestycyjnych i badawczo-rozwojowych (ogólnopolskich) minimalna wartość to 1 mln PLN.

9. Czy duże przedsiębiorstwa również mogą starać się dotacje na inwestycje?

Odpowiedź: Duże firmy są wykluczone z ubiegania się o dofinansowanie w projektach inwestycyjnych. Warto jednak pamiętać, że są dzisiaj dostępne projekty badawczo-rozwojowe, które są dostępne dla dużych firm.

10. Czy podmiot, który dopiero powstał w tym roku, ale posiada obroty na poziomie ok. 1 mln złotych, kwalifikuje się do dofinansowania

Odpowiedź: Tak, w większości konkursów może ubiegać się o dofinansowanie.

11. Czy zakup gruntu przed złożeniem wniosku o dofinansowanie będzie stanowił o rozpoczęciu realizacji projektu i czy w tym wypadku będzie to koszt niekwalifikowany?

Odpowiedź: Jest możliwość zakupu gruntu, jeżeli zdecydujemy się na jego zakup przed złożeniem wniosku będzie to koszt niekwalifikowany.

12. Jaka jest skuteczność Państwa firmy w realizacji projektów?

Odpowiedź: Posiadamy bogate doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych i badawczo-rozwojowych – nasza skuteczność wynosi ponad 90%! Jest to potwierdzone licznymi nagrodami oraz rankingami na najskuteczniejsze firmy doradcze w Polsce.

13. Czy wkład własny może być pozyskany za pomocą kredytu bankowego?

Odpowiedź: W projektach inwestycyjnych istnieje taka możliwość.

14. Czy w trakcie trwania projektu i po jego zakończeniu można wykorzystywać dofinasowany sprzęt do celów niezwiązanych z realizacją projektu?

Odpowiedź: Zakupiony sprzęt w trakcie realizacji projektu oraz w okresie trwałości powinien być używany tylko i wyłącznie do celów związanych z projektem.

15. Czy przedsiębiorstwo zagraniczne może założyć działalność w Polsce i bez historii finansowej składać wniosek?

Odpowiedź: Nie ma takiego zakazu, natomiast takie działanie nie gwarantuje uzyskania dofinansowania.

16. Co to jest okres trwałości?

Odpowiedź: To czas, w którym należy zachować w niezmienionej formie efekty projektu. Dla MŚP wynosi on standardowo 3 lata, dla dużych przedsiębiorstw 5 lat

17. Czy start-up może wnioskować w konkursie Szybka ścieżka?

Odpowiedź: Tak. Należy jednak udokumentować wkład własny w projekcie. Jest możliwość finansowania wkładu z bieżącej działalności spółki lub wykazać źródło pochodzenia środków na ten cel (kredyt, pożyczka)

18. Mam innowacyjny pomysł, ale nie wiem czy się przyjmie. Co powinienem zrobić?

Odpowiedź: Nasza firma bezpłatnie przeanalizuje Państwa pomysł. Dowiecie się Państwo, w jakim kierunku rozwijać firmę, jak przygotować się do planowanej inwestycji/projektu, maksymalizując przy tym szansę na sukces projektu.

19. Jakie jest najważniejsze kryterium w przyznawaniu dotacji?

Odpowiedź: Innowacyjność produktu lub technologii.

20. Na czym polega kredyt technologiczny?

Odpowiedź: Celem jest wdrożenie nowej technologii (nowego procesu wytwarzania) i uruchomienie na tej podstawie wytwarzania innowacyjnych (nowych lub udoskonalonych) minimum w skali przedsiębiorstwa  produktów/usług. Technologia rozumiana jest jako nowy proces produkcyjny czyli czynności występujące po osobie w odpowiednich uwarunkowaniach technicznych. Jest to program oparty o kredyt inwestycyjny – dofinansowanie docelowo wpływa na konto banku kredytującego zmniejszając poziom kapitału do spłaty.

21. Jak długo trwa ocena wniosku w konkursie „Szybka ścieżka”?

Odpowiedź: Ocena w tym konkursie trwa do 90 dni. 

22. Jak wygląda wypłata dotacji?

Odpowiedź: Dofinansowanie przekazywane jest w formie zaliczek lub refundacji poniesionych kosztów. Środki wypłacane są w wysokości określonej w harmonogramie projektu, na podstawie złożonych wniosków o płatność.

23. Czym są prace B+R?

Odpowiedź: To inaczej prace badawczo – rozwojowe. Dzielimy je na dwie kategorie:

  1. Badania przemysłowe : to tworzenie elementów składowych złożonych systemów. W ich zakres wchodzą badania mające na celu zdobycie lub poszerzenie wiedzy w celu stworzenia innowacyjnego produktu/ procesu / usługi. Swoim zakresem obejmują budowę prototypów w warunkach laboratoryjnych oraz linii pilotażowych
  2. Prace rozwojowe- to łączenie i wykorzystywanie dostępnej wiedzy. Obejmują one budowę prototypów oraz testowanie nowych produktów, usług lub procesów w warunkach rzeczywistych.
24. Czy mogę złożyć więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie?

Odpowiedź: Tak, pod warunkiem, że wnioski nie będą pokrywały się w zakresie finansowanych obszarów.