Zapytaj Zapytaj
o ofertę
Idź do formularza
Zostaw wiadomość

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą - zostaw nam wiadomość,
a skontaktujemy się z Tobą.

58 530 02 22

Jak otrzymać dotację na projekt badawczo – rozwojowy?
19 listopada 2018

Pula środków na finansowanie projektów badawczo-rozwojowych wciąż jest duża, zarówno w ramach konkursów krajowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, jak i w poszczególnych wojewódzkich programach operacyjnych. Firmy coraz częściej sięgają po te środki, co nie oznacza, że firmy, na co dzień zajmują się badaniami. Konkursy na prace B+R pozwalają finansować projekty o wartości nawet do 20 mln EURO, a udział dotacji może dochodzić nawet do 80% wartości kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Sukces w projektach B+R to przede wszystkim innowacyjny pomysł, zespół ludzi i dobrze przemyślany plan badań i komercjalizacji rozwiązania.

 

Plan projektu badawczo- rozwojowego

Aplikowanie w konkursie B+R to nic innego, jak przedstawienie planu badań, które chcemy wykonać. Musimy również sprawdzić potencjał komercyjny rozwiązania (produktu lub technologii), które chcemy zbadać.  Cały projekt opiera się na kliku kluczowych elementach, które podlegają ocenie eksperckiej. Są to kolejno:

Koncepcja nowego produktu lub technologii

Koncepcja to przedstawienie pomysłu na nowy produkt lub technologię. Opis powinien zawierać informację na temat innowacyjności i unikatowości rozwiązania. Powinniśmy wykazać jaką przewagę będzie posiadał nasz produkt (lub technologia) nad istniejącymi już konkurencyjnymi rozwiązaniami. W projekcie B+R można więc na nowo wymyślić coś, co już zostało wymyślone, należy jednak umiejętnie pokazać mocne i słabe strony istniejących rozwiązań.

Problem do rozwiązania

Niezwykle ważne jest określenie problemu badawczego. Opracowany produkt lub technologia powinny odpowiadać na potrzeby grupy docelowej. Dodatkowo, nasz pomysł powinien rozwiązać problem, którego nikt dotychczas nie rozwiązał.

Stan rozwoju technologii

W opisie stanu rozwoju technologii należy przedstawić, na jakim etapie rozwoju jest „nasz” produkt lub technologia. Czy jest to dopiero wyimaginowana koncepcja czy już mniej lub bardziej wykonany prototyp. W tym celu możemy posłużyć się skalą TRL (czyli Technology Readiness Level), skala ta służy do określenia gotowości technologicznej rozwiązania.

Zespół badawczy i zasoby techniczne

Projekt badawczy musi zostać przeprowadzony przez zespół ludzi, którzy mają wiedzę lub doświadczenie adekwatne do rodzaju zaplanowanych prac badawczych.  To, kogo zatrudnimy będzie zależało od tego, jakie badania musimy przeprowadzić. Powinniśmy także zaplanować narzędzia, z których będziemy korzystać podczas projektu.

Budżet projektu

Budżet jest najważniejszy elementem projektu. Składają się na niego wynagrodzenia, usługi zewnętrzne, aparatura badawcza, elementy do budowy prototypów i instalacji oraz dodatkowe koszty związane z obsługą biura. Wszystkie te koszty mogą podlegać dofinansowaniu. Powinniśmy jednak poświęcić czas na ich dokładne zaplanowanie i uzasadnienie pod względem czasowym i finansowym.

Potencjalny rynek, użytkownicy i kupcy produktu/technologii

Produkt produktem, a technologia technologią – w projekcie badawczym trzeba pokazać, na czym po realizacji projektu nasza firma będzie zarabiać. Część rynkowa powinna wskazywać, kto będzie potencjalnym użytkownikiem rozwiązania.

Komercjalizacja

Scenariusz komercjalizacji powinien jasno określać naszą strategię. Czy technologia będzie przedmiotem licencji, czy zakładamy jej sprzedaż, a może chcemy wdrożyć wyniki badań do własnej działalności? To jedne z wielu pytań na które musimy odpowiedzieć.

 

Wszystkie elementy pozwalają ocenić czy pomysł posiada potencjał aplikowania o dotację. EDORADCA posiada zespół ekspertów w zakresie pozyskiwania dotacji na projekty badawczo-rozwojowe. Możemy przeanalizować Twój pomysł pod kątem powyższych zagadnień oraz dostosować pomysł do specyficznych wymogów konkursowych. Zachęcamy do współpracy!