Zapytaj Zapytaj
o ofertę
Idź do formularza
Zostaw wiadomość

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą - zostaw nam wiadomość,
a skontaktujemy się z Tobą.

58 530 02 22

Jak przygotować się do panelu ekspertów?
6 maja 2019

Przedsiębiorców chcących pozyskać dofinansowanie unijne w ramach konkursów krajowych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), jako element oceny czeka spotkanie z ekspertami instytucji, do której kierowany jest wniosek – tzw. panel ekspertów.

 

OKO W OKO Z EKSPERTEM

Celem panelu ekspertów jest głębsza ocena wniosku odnosząca się do wszystkich kryteriów oceny zawartych w dokumentacji konkursowej. Takie spotkania są praktykowane przez instytucje:

– Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR),

– Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK),

– Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Panel jest przeprowadzony na zasadzie pytań ze strony ekspertów i odpowiedzi wnioskodawcy. W spotkaniu uczestniczą pracownicy danej instytucji oraz eksperci – łącznie od 4 do 7 osób. Wnioskodawcę na spotkaniu może reprezentować maksymalnie 5 osób posiadających wiedzę o firmie i projekcie, będącym przedmiotem oceny.  Celem panelu jest ocena wniosku odnosząca się do wszystkich kryteriów oceny merytorycznej. Pytania mogą więc dotyczyć wszystkich kwestii związanych z realizacją projektu – tj. naukowych, technologicznych, gospodarczych i biznesowych. Podczas spotkania wnioskodawca ma możliwość odniesienia się do pytań i ewentualnych wątpliwości członków panelu. Czas zaplanowany na spotkanie w zależności od instytucji to od 30 minut do 2 godzin.

 

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ ?

Ze względu na ograniczony czas spotkania, nie zaleca się przygotowywania prezentacji na temat działalności wnioskodawcy, ale istoty projektu: produktu, technologii, sposobu sprzedaży i zarządzania. W związku z tym warto pamiętać, że w spotkaniu powinny uczestniczyć osoby dysponujące pełną wiedzą merytoryczną na temat wniosku. Należy dodać, że eksperci są przypisywani do oceny wniosku zgodnie z dziedziną projektu, jaki oceniają i są często są specjalistami w danej branży.

Na spotkanie powinniśmy przygotować wszystkie dokumenty, o których jest mowa we wniosku, w tym m.in. umowy, listy intencyjne, badania czystości patentowej, a także dokumenty będące podstawą do oszacowania kosztów ujętych w budżecie.

Instytucje poprzez spotkania z wnioskodawcami próbują skrócić czas oceny wniosków. Zamysł stosowania spotkań, w których uczestniczą eksperci oceniający i przedsiębiorcy miał na celu wyeliminowanie niedomówień i problemów merytorycznych. Z praktyki jednak widać, że sama ocena panelowa, mimo, że nazywana „ekspercką” nie pozbawia w procesie oceny wniosku elementu subiektywności. Tym bardziej, że sami eksperci są dla wnioskodawców anonimowi na całym etapie jego procedowania.

DOBRE PRAKTYKI

– Reprezentacja firmy powinna znać zapisy wszystkich dokumentów aplikacyjnych oraz kontekst realizacji projektu.

– Wnioskodawcę powinny reprezentować osoby odpowiedzialne za: zarządzanie, technologię, finanse.

– Panel to często „być albo nie być” projektu. To jak firma się zaprezentuje może decydować o tym, czy dostanie dofinansowanie czy też nie