Zostaw wiadomość

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą - zostaw nam wiadomość,
a skontaktujemy się z Tobą.

58 530 02 22

POIR 1.1.1 „Szybka Ścieżka – Duże Przedsiębiorstwa”
Data składania wniosków: 1.04.2019 –1.07.2019

Konkurs ukierunkowany jest na realizację prac badawczo-rozwojowych, składających się z badań przemysłowych i prac rozwojowych. Pierwszy rodzaj badań stanowią badania polegające na zdobywaniu nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania do nich znaczących ulepszeń. Drugi rodzaj badań polega z kolei na nabywaniu, łączeniu, kształtowaniu oraz wykorzystywaniu dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności w celu planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych lub ulepszonych produktów, procesów i usług.  Ważne, aby przedmiotem projektu było rozwiązanie wpisujące się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje.

Dla kogo: duże przedsiębiorstwa

Budżet konkursu: 1.05 mld PLN (budżet łączny dla MŚP i dużych przedsiębiorstw)


Nabory wniosków :

  • 1 kwietnia – 1 lipca 2019

Minimalna wartość projektu: 12 mln PLN

Maksymalna wartość dofinansowania: do 20 mln EUR

Maksymalna intensywność wsparcia:

Wielkość przedsiębiorstwa Badania przemysłowe Prace Rozwojowe
duże 65% 40%

 

Co możesz dofinansować?

  • Wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych;
  • Koszty aparatury naukowo – badawczej oraz wartości niematerialnych i prawnych;
  • Budynki i grunty;
  • Koszty podwykonawstwa – usług badawczych;
  • Inne koszty operacyjne ponoszone bezpośrednio z realizacją projektu (np. koszty materiałów i środków eksploatacyjnych);
  • Dodatkowe koszty pośrednie ponoszone bezpośrednio przy realizacji projektu rozliczane metodą ryczałtową.

POBIERZ FISZKĘ KONKURSU

Masz plany rozwojowe związane z pozyskaniem dotacji? Skorzystaj z bezpłatnego audytu, który przygotuje Cię do skutecznego aplikowania o środki.

Planujesz inwestycję? Skontaktuj się z nami – Dział Doradztwa Europejskiego