fbpx
Zapytaj Sprawdź
możliwości
dotacji
Idź do formularza
Zostaw wiadomość

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą - zostaw nam wiadomość,
a skontaktujemy się z Tobą.

58 530 02 22

POIR 1.1.1 „Szybka Ścieżka”
Data składania wniosków: 7.02.2020 –18.06.2020

Konkurs ukierunkowany jest na realizację prac badawczo-rozwojowych, składających się z badań przemysłowych i prac rozwojowych. Pierwszy rodzaj badań stanowią badania polegające na zdobywaniu nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania do nich znaczących ulepszeń. Drugi rodzaj badań polega z kolei na nabywaniu, łączeniu, kształtowaniu oraz wykorzystywaniu dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności w celu planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych lub ulepszonych produktów, procesów i usług.  Ważne, aby przedmiotem projektu było rozwiązanie wpisujące się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje.

Dla kogo: mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa

Budżet naboru: 1.725 mld PLN


Nabory wniosków w 2020 r. :

I runda – od 7 lutego do 6 marca 2020 r.,
II runda – od 7 marca do 20 kwietnia 2020 r. ,
III runda – od 21 kwietnia do 18 maja 2020 r. ,
IV runda – od 19 maja do 18 czerwca 2020 r. do godziny 16:00.

Kolejny nabór:

Od 3 sierpnia do 14 września 2020

 

 

 

Minimalna wartość projektu MŚP: 1 mln PLN

Minimalna wartość projektu duże przedsiębiorstwo: 2 mln PLN

Maksymalna wartość dofinansowania: do 50 mln EUR

Maksymalna intensywność wsparcia:

 

Wielkość przedsiębiorstwa Badania Przemysłowe Prace Rozwojowe
mikro i małe 80% 60%
średnie 75% 50%
duże 65% 40%

 

Co możesz dofinansować?

  • Wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych;
  • Koszty aparatury naukowo – badawczej oraz wartości niematerialnych i prawnych;
  • Koszty podwykonawstwa – usług badawczych;
  • Inne koszty operacyjne ponoszone bezpośrednio z realizacją projektu (np. koszty materiałów i środków eksploatacyjnych);
  • Dodatkowe koszty pośrednie ponoszone bezpośrednio przy realizacji projektu rozliczane metodą ryczałtową.

POBIERZ FISZKĘ KONKURSU

Masz plany rozwojowe związane z pozyskaniem dotacji? Skorzystaj z bezpłatnej analizy możliwości dotacyjnych, która przygotuje Cię do skutecznego aplikowania o środki.

Planujesz inwestycję? Skontaktuj się z nami – Dział Doradztwa Europejskiego