Zapytaj Zapytaj
o ofertę
Idź do formularza
Zostaw wiadomość

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą - zostaw nam wiadomość,
a skontaktujemy się z Tobą.

58 530 02 22

RPO POMORSKIE 1.1.1 „Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne”
Data składania wniosków: 30.03.2020 - 15.05.2020

Wsparcie skierowane jest do przedsiębiorstw rozpoczynających i rozwijających działalność B+R i ukierunkowane wyłącznie na projekty mieszczące się w obszarach inteligentnych specjalizacji.

Dla kogo: przedsiębiorcy (MŚP i duże) w ewentualnych partnerstwach, jednostki naukowe

Nabór wniosków: 13 marca- 15 maja 2020

Budżet konkursu: 70 mln PLN

Co możesz dofinansować?

KOSZTY BEZPOŚREDNIE:

  • Koszty aparatury i sprzętu, koszty wartości niematerialnych i prawnych, koszty operacyjne;
  • Koszty upowszechniania wyników;
  • Koszty prowadzenia procesu zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej dla własnych rozwiązań;
  • Wynagrodzenia wraz z pochodnymi;
  • Koszty podwykonawstwa części prac merytorycznych projektu;
  • Koszty budynków i gruntów;
  • Koszty prac przygotowawczych;
  • Koszty promocji projektu.

KOSZTY BEZPOŚREDNIE:

  • koszty wynajmu lub utrzymania budynków niezbędnych dla realizacji projektu koszty administracyjne;
  • koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu pośredniego inne niż wynagrodzenia koszty związane z zatrudnionym personelem obejmujące zakup usług zewnętrznych, obejmujących, np. ogłoszenia prasowe.

POBIERZ FISZKĘ KONKURSU

Masz plany rozwojowe związane z pozyskaniem dotacji? Skorzystaj z bezpłatnej analizy możliwości dotacyjnych, która przygotuje Cię do skutecznego aplikowania o środki.

Planujesz inwestycję? Skontaktuj się z nami – Dział Doradztwa Europejskiego