Zapytaj Zapytaj
o ofertę
Idź do formularza
Zostaw wiadomość

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą - zostaw nam wiadomość,
a skontaktujemy się z Tobą.

58 530 02 22

Szybka ścieżka Koronawirusy
Data składania wniosków: 6.05.2020 - 31.12.2020

Wsparciem będą objęte badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe w zakresie opracowania innowacyjnego rozwiązania (diagnostyka, terapia i prewencja w stanie zagrożenia epidemicznego)

Nabór wniosków:  6 maja – 31 grudnia 2020

Maksymalny projekt: do 50 mln Euro

Intensywność wsparcia:

Maksymalna intensywność wsparcia:

 

Wielkość przedsiębiorstwa Badania Przemysłowe Prace Rozwojowe
mikro i małe 80% 60%
średnie 75% 50%
duże 65% 40%

 

Co możesz dofinansować?

  • Wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych;
  • Koszty aparatury naukowo – badawczej oraz wartości niematerialnych i prawnych;
  • Koszty podwykonawstwa – usług badawczych;
  • Inne koszty operacyjne ponoszone bezpośrednio z realizacją projektu (np. koszty materiałów i środków eksploatacyjnych);
  • Zakup wartości niematerialnych i prawnych : patentów i licencji, know- how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, ekspertyz i raportów badawczych
  • Dodatkowe koszty pośrednie ponoszone bezpośrednio przy realizacji projektu rozliczane metodą ryczałtową.

 

POBIERZ FISZKĘ KONKURSU

Masz plany rozwojowe związane z pozyskaniem dotacji? Skorzystaj z bezpłatnego audytu, który przygotuje Cię do skutecznego aplikowania o środki.

Planujesz inwestycję? Skontaktuj się z nami – Dział Doradztwa Europejskiego