Kontakt
EDORADCA Sp. z o.o.
ul. Skarszewska 23
83-110 Tczew

Biuro w Częstochowie
Al. Jana Pawła II 54
42-200 Częstochowa

Kontakt

W sprawach ulg i dotacji:
Zadzwoń +48 730 006 802
lub napisz do nas

W sprawach ogólnych
Tel.: +48 58 530 02 22
E-mail: [email protected]
FAQ

Sprawdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Pozyskiwanie dotacji

Produkt lub proces technologiczny wdrożony w wyniku realizacji projektu powinien charakteryzować się nowymi cechami i funkcjonalnościami w porównaniu do rozwiązań obecnie dostępnych na rynku polskim.
20 lat doświadczenia na rynku nauczyło nas, że oprócz dobrego pomysłu liczy się także jego właściwe przedstawienie. Przygotujemy wspólnie wniosek, który będzie miał największe szanse na pozyskanie dofinansowania. Nasza wiedza i doświadczenie pozwolą Ci również zaoszczędzić cenny czas.
Tak. W nowej perspektywie duże przedsiębiorstwa będą miały możliwość finansowania inwestycji ze środków UE. Tzw small mid-cap (firmy zatrudniające do 499 pracowników) oraz mid-cap (zatrudniające do 3000 pracowników).

Rozliczanie dotacji

Dofinansowanie przekazywane jest w formie zaliczek lub refundacji poniesionych kosztów. Środki wypłacane są w wysokości określonej w harmonogramie projektu, na podstawie złożonych wniosków o płatność.
To czas, w którym należy zachować w niezmienionej formie efekty projektu. Dla MŚP wynosi on standardowo 3 lata, dla dużych przedsiębiorstw 5 lat
Zakupiony sprzęt w trakcie realizacji projektu oraz w okresie trwałości powinien być używany tylko do celów związanych z projektem.

Ulgi rozwojowe

TAK. Nie jest konieczne posiadanie wyodrębnionego działu w strukturze firmy ani prowadzenie projektów/prac o charakterze naukowym. Każda firma, która m.in: *tworzy lub modyfikuje swoje produkty, usługi *tworzy i ulepsza maszyny, urządzenia wykorzystywane do produkcji *doskonali procesy technologiczne np. celem zwiększenia wydajności *produkcji bądź jej optymalizacji - zmniejszenia kosztów produkcji *projektuje narzędzia, formy, *opracowuje nowe receptury, formulacje, *testuje, przeprowadza próby technologiczne może skorzystać z ulgi na działalność rozwojową.
NIE. Aby móc skorzystać z ulgi na działalność rozwojową wystarczy projektować i wprowadzać produkty/procesy innowacyjne w skali przedsiębiorstwa. Zatem jeżeli konkurencja oferuje rozwiązanie, które zamierzasz wprowadzić do swojej oferty, to koszty związane z opracowaniem analogicznego produktu/procesu w Twojej firmie stanowią koszty możliwe do uwzględnienia w uldze rozwojowej.
TAK. W przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia - odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części - dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.
TAK. Kluczowe jest wykazanie, że pracownik faktycznie wykonywał prace związane z działalnością rozwojową w przedsiębiorstwie np. wykonywał prototypy produktów, brał udział w testach i próbach produkcyjnych, przygotowywał rysunek techniczny itp. Nie ma znaczenia, czy takowe czynności są odzwierciedlone w zakresie obowiązków lub nazwie stanowiska.
TAK. Wynik prowadzonych prac nie ma znaczenia dla możliwości skorzystania z ulgi rozwojowej. Podatnik może wykazać koszty projektów zakończonych zarówno sukcesem jak i porażką.
TAK. Wyniki prac rozwojowych można wykorzystać we własnej działalności jak i udostępniać podmiotom zewnętrznym np. w formie licencji lub sprzedaży rozwiązania.
TAK. Nie ma znaczenia czy projekt jest realizowany samodzielnie przez przedsiębiorstwo czy we współpracy z naukowcami lub jednostkami naukowymi.
NIE. Ulga na działalność rozwojową wynika bezpośrednio z ustawy o podatku dochodowych zarówno dla osób fizycznych jak i prawnych, zatem nie obowiązuje procedura składania lub oceny wniosków. Nie ma również określonych czasowo naborów wniosków. Ulga rozwojowa jest rozwiązaniem dostępnym dla każdego podatnika, bez względu na branżę, wielkość firmy, poziom innowacyjności.