Zapytaj Zapytaj
o ofertę
Idź do formularza
Zostaw wiadomość

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą - zostaw nam wiadomość,
a skontaktujemy się z Tobą.

58 530 02 22

Możliwości pozyskania dotacji w 2019 roku
21 stycznia 2019

W obecnym roku w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) w konkursach krajowych na przedsiębiorców czeka około 6,1 mld zł dotacji.

Wnioskowanie o dotacje może wymagać nawet do kilku miesięcy przygotowań w zależności od rodzaju przedsięwzięcia i aplikującego podmiotu. Dlatego warto już dziś przeanalizować w firmie plany dotyczące rozwoju produktów i inwestycji, zarówno te krótko jak i długoterminowe. Poniżej przedstawiamy najbardziej atrakcyjne programy dotacyjne dla przedsiębiorców .

 

BADANIA I ROZWÓJ

Na wsparcie prowadzenia prac B+R przez firmy w 2019 roku przeznaczono 2,74 mld zł. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeprowadzi łącznie siedem konkursów ogólnych i dedykowanych wyselekcjonowanym branżom.

Najpopularniejszy z konkursów na dofinansowanie prac B+R to „Szybka ścieżka”, który zostanie przeprowadzony w terminach:

I nabór: kwiecień – lipiec 2019,

II nabór: wrzesień – grudzień 2019.

W konkursie można dofinansować koszty opracowania nowych produktów, prototypów i linii pilotażowych.

 

W 2019 roku zostaną przeprowadzone również konkursy z alokacją 400 mln zł na wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I. Nabór wniosków w konkursie dofinansowującym inwestycje w infrastrukturę B+R odbędzie się w okresie marzec – kwiecień 2019. Jest on szansą na zakup lub budowę obiektów oraz ich wyposażenie, w celu wytwarzania prototypowych produktów i opracowywania unikalnych procesów.

 

INWESTYCJE W INNOWACJE

Na wsparcie wdrożeń innowacji w przedsiębiorstwach planuje się ogłoszenie siedmiu nowych konkursów na kwotę alokacji 1,65 mld zł.

W działaniu „Kredyt na innowacje technologiczne”, który służy finansowaniu inwestycji w budowę i zakup środków trwałych służących wdrożeniu nowych technologii, kontynuowany będzie konkurs ogłoszony jeszcze w 2018 r. Wnioski można składać do 26 kwietnia 2019 roku. Łączne środki do rozdysponowania to 350 mln.

W działaniu „Badania na rynek”, wspierającym budowę i zakup infrastruktury służącej produkcji i wdrożeniu nowych produktów na rynek zorganizowane zostaną dwa konkursy z alokacją na kwotę 1,4 mln zł. Konkursy zostaną przeprowadzone w terminach:

I nabór : marzec – maj 2019,

II nabór: październik 2019.

 

PRZYGOTOWANIE DO APLIKOWANIA KLUCZEM DO SUKCESU

W obecnym rozdaniu środków unijnych preferowane są inwestycje w innowacyjne produkty i technologie oraz projekty badawczo – rozwojowe. Nabory są ogłaszane w harmonogramach regionalnych instytucji finansujących oraz innych programach operacyjnych. Stanowią one uzupełniające, (oprócz środków krajowych), źródło finansowania pomysłów przedsiębiorców. Wysokość dotacji unijnych uzależniona jest od wielkości podmiotu oraz lokalizacji inwestycji – może wynosić od 25% do 80%.

Pracę nad wnioskiem najlepiej rozpocząć jeszcze przed ogłoszeniem naboru. Dokumentacja aplikacyjna jest rozbudowana, dlatego przygotowanie dobrego i skutecznego wniosku o dofinansowanie wymaga najczęściej kilku tygodni wspólnej pracy.

Już teraz zachęcamy do kontaktu wszystkich, którzy chcieliby skorzystać z doradztwa unijnego, aby odpowiednio wcześnie rozpocząć prace nad aplikacjami w ramach konkursów.