fbpx
Zapytaj Sprawdź
możliwości
dotacji
Idź do formularza
Zostaw wiadomość

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą - zostaw nam wiadomość,
a skontaktujemy się z Tobą.

58 530 02 22

Infrastruktura badawczo-rozwojowa

Częstym powodem, dla którego przedsiębiorcy rezygnują z prowadzenia działalności badawczej we własnym zakresie, jest brak odpowiedniego zaplecza. Mowa tu przede wszystkim o specjalistycznej aparaturze i sprzęcie, a także o powierzchni przeznaczonej na działalność B+R. W obecnej perspektywie finansowej 2014-2020, znajdują się środki dedykowane na te cele, zarówno w ramach programów regionalnych, jak i krajowych.

Jednym z najatrakcyjniejszych programów jest POIR 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw(ogólnopolski), który umożliwia przedsiębiorcom z sektora MŚP i dużych firm, dofinansowanie związane z tworzeniem lub rozwojem centrów badawczo-rozwojowych.

Na co możesz pozyskać bezzwrotną dotację?

  • Zakup nieruchomości;
  • Budowę, rozbudowę bądź adaptację nieruchomości na zaplecze biurowo – laboratoryjne;
  • Środki trwałe, sprzęt, wyposażenie, np.: specjalistyczny sprzęt laboratoryjny oraz koszty ich instalacji;
  • Zakup technologii umożliwiających prowadzenie prac B+R;
  • Nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej;
  • Zakup prac badawczo-rozwojowych.

Poziom dofinansowania, o który możesz wnioskować, jest uzależniony od wielkości Twojego przedsiębiorstwa oraz rodzaju i zakresu badań.

Wartości dofinansowania w ramach ogólnopolskiego programu POIR 2.1:

  • Intensywność wsparcia do 70%
  • Minimalna wartość projektu: 2 mln PLN
  • Maksymalna wartość projektu: 50 mln EUR

 

 

Od kilku lat jesteśmy bezkonkurencyjni w pozyskiwaniu środków na infrastrukturę badawczo-rozwojową. W nowej perspektywie mamy 95 procentową skuteczność! Jeżeli masz plany rozwojowe związane z pozyskaniem dotacji, skorzystaj z bezpłatnej analizy możliwości dotacyjnych, który przygotuje Cię do skutecznego aplikowania o środki.