fbpx
Zapytaj Sprawdź
możliwości
dotacji
Idź do formularza
Zostaw wiadomość

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą - zostaw nam wiadomość,
a skontaktujemy się z Tobą.

58 530 02 22

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

WWW.EDORADCA.PL

 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE

Informujemy, że Edoradca spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Tczewie (dalej „Edoradca”) dokłada intensywnych starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność Państwa danych osobowych, a także dąży do zgodności ich przetwarzania z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) oraz  przepisami krajowymi wydanymi w związku z RODO, w tym  z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.

Niniejsza Polityka Prywatności określa w szczególności zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych w związku z korzystaniem z portalu Edoradca.pl, jak również zasady przetwarzania danych związanych z subskrypcją newslettera przygotowywanego przez Edoradca, obsługą zgłoszeń i wypełnienia formularza dotyczącego kontaktu z Edoradca, dokonywania rejestracji na prowadzone przez Edoradca konferencje, jak również wskazuje zakres wykorzystywania plików cookies.

 

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest natomiast wyjaśnienie Państwu zasad i warunków, na jakich Edoradca przetwarza dane osobowe oraz wskazanie Państwu podstawowych praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

 

Podkreślamy przy tym, że szczególną wagę poświęcamy ochronie danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych, w tym również stosowanie należytej ochrony podczas projektowania nowych działań.

 

Nadmieniamy również, że w trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.

 

 1. POLITYKA COOKIES:
 2. Informujemy, że portal Edoradca.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach
 3. Podkreślamy, że niektóre obszary portalu Edoradca.pl mogą wykorzystywać piliki cookies (ciasteczka), czyli dane informatyczne – w szczególności pliki tekstowe, które są wysyłane przez portal i przechowywane są na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie etc) w celu:
  1. poprawienia funkcjonalności strony Edoradca.pl, aby działała ona szybciej i wygodniej w użyciu,
  2. zapamiętywania preferencji i ustawień na stronie Edoradca.pl,
  3. zbierania anonimowych danych statystycznych i reklamowych,
  4. dostosowania stron portalu do potrzeb klientów oraz innych osób korzystających z serwisu,
  5. tworzenia statystyk oglądalności podstron serwisu,
  6. dostosowania zawartości strony do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  7. stworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 4. Pliki cookies, które są wykorzystywane przez Edoradca.pl mogą mieć charakter tymczasowy bądź trwały. Tymczasowe cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki internetowej, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania z portalu Edoradca.pl. W każdym wypadku i dowolnym momencie mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarce internetowej. W razie problemów, pytań lub wątpliwości w powyższym zakresie doradzamy skorzystanie z pliku pomocy przeglądarki lub bezpośredni kontakt z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.
 5. Obok plików cookies Edoradca.pl może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na stronę Edoradca.pl.
 6. Niektóre podstrony w ramach Edoradca.pl oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki), które pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies w celu oceny efektywności reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników portalu Edoradca.pl. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.
 7. Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne ( z 15 września 2017r., Dz.U.2017r. poz. 1907) informujemy, że podmiotem zamieszczającym na Państwa urządzeniu końcowym (m.in. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) pliki cookies jest właściciel strony Edoradca.pl, tj. Edoradca spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Tczewie, ul. Skarszewska 23 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku pod nr KRS 0000454350.
 8. Pliki cookies zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z portalem Edoradca.pl reklamodawców i partnerów.
 9. Ustawienia dotyczące plików cookies możecie Państwo zmienić w każdej chwili w swojej przeglądarce internetowej, zazwyczaj w menu/sekcji „Ustawienia” i „Bezpieczeństwo” lub „Prywatność”. Szczegóły zależą od stosowanego oprogramowania do przeglądania Internetu i można odnaleźć je w „Pomocy” do używanego oprogramowania.

 

III. POLITYKA PRYWATNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych jest Edoradca spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Tczewie, przy ul. Skarszewska 23 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku pod nr KRS
 2. Kontakt z administratorem Państwa danych jest możliwy osobiście lub pisemnie pod adresem ul. Skarszewska 23, 83-110 Tczew oraz via e-mail na adres: [email protected]
 3. Poniżej wskazujemy podstawy prawne i cele przetwarzania Państwa danych osobowych przez administratora:
  1. dobrowolnie zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – świadczenia usługi przesyłania newslettera Edoradca oraz rejestracji na prowadzone przez Edoradca konferencje i szkolenia, obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego oraz prowadzenie rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Edoradca,
  2. konieczność przetwarzania danych dla potrzeb realizacji zawartej przez Edoradca umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – umowy doradcze, a także umowy uczestnictwa w szkoleniu lub konferencji,
  3. wymogi ustawowe, wynikające z obowiązujących przepisów prawa, tj. w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, np. przepisy podatkowe, konieczność przechowywania dokumentów księgowych, prowadzenie rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Edoradca (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  4. konieczność ochrony prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f  RODO) – w tym obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego i udzielanie odpowiedzi na przesłane pytania, prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, cele analityczne, statystyczne, raportowanie, badanie satysfakcji klientów oraz dążenie do bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego ze stroną www.edoradca.pl
 4. Informacje dodatkowe dotyczące usługi newsletter:

Wskazujemy, że podanie przez Państwa danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym do subskrypcji newslettera Edoradca jest dobrowolne, ale też niezbędne do jego otrzymywania. Dane osobowe podane przez Państwa przy subskrypcji w newsletterze będą przetwarzane przez Edoradca w zgodzie z przepisami prawa, w celu świadczenia usługi przesyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody i w celach określonych w treści tych zgody.

Informujemy również, że cofnięcie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych lub żądanie ich usunięcia będzie wiązało się zaprzestaniem świadczenia usługi newsletter.

Pozyskiwane przez  Edoradca dane osobowe w zakresie subskrypcji w newsletterze wykorzystywane są wyłącznie do celu świadczenia usługi newslettera.

Podkreślamy również, że przysługują Państwu uprawnienia wskazane w pkt 11 i 12 poniżej.

Edoradca przysługuje także prawo przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych w celach wykonywania analiz oraz w celach marketingowych (bezpośredni marketing własny).

 

 1. Informacje dodatkowe dotyczące rejestracji w konferencjach prowadzonych przez Edoradca oraz dotyczące obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego na portalu www.edoradca.pl:

Wskazujemy, że podanie przez Państwa danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym oraz w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, ale też niezbędne do uczestnictwa w konferencji, w której wyrażają Państwo chęć udziału lub do obsługi zgłoszenia kontaktowego kierowanego do Edoradca przy wykorzystaniu formularza.

Dane osobowe podane przez Państwa przy rejestracji na konferencje lub w formularzu kontaktu będą przetwarzane przez Edoradca w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji i przeprowadzenia konferencji lub obsługi zgłoszeń kontaktowych na podstawie udzielonych zgód i w celach określonych w treści tych zgód (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Podkreślamy również, że przysługują Państwu uprawnienia wskazane w pkt 11 i 12 poniżej.

Edoradca przysługuje także prawo przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych w celach wykonywania analiz oraz w celach marketingowych (bezpośredni marketing własny).

 

 1. Czas przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej przesłankę przetwarzania tych danych osobowych przez administratora, dlatego informujemy, że:
  1. jeśli  Edoradca przetwarza dane osobowe na podstawie dobrowolnej zgody – okres przetwarzania danych trwa do momentu wycofania tej zgody (w tym w zakresie subskrypcji newslettera, rejestracji na konferencje, zgłoszenie za pomocą formularza kontaktowego),
  2. jeśli Edoradca przetwarza dane osobowe w związku z zawartą umową – okres przetwarzania danych trwa do czasu zakończeniu jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
  3. jeśli Edoradca przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu – okres przetwarzania trwa do momentu ustania tego uzasadnionego interesu (np. okres przedawnienia roszczeń) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą dalszemu przetwarzaniu jej danych, w sytuacjach jednak, gdy sprzeciw taki przysługuje,
  4. jeśli  Edoradca przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy,
 2. Przypominamy również, iż aktywność zawodowa Edoradca koncentruje się w szczególności na działalności konsultingowej w zakresie pozyskiwania finansowania i rozliczania projektów unijnych oraz działalności szkoleniowej. Realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów obejmuje wszystkie czynności towarzyszące przygotowaniu i realizacji umów dotyczących pozyskiwania i rozliczenia projektów unijnych, roszczeń z tym związanych, konieczności udostępnienia informacji na rzecz właściwych instytucji oraz przekazywanie wszelkich istotnych informacji dotyczących oferowanych przez nas usług, jak również obsługę zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, prowadzenie rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Edoradca i prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług.
 3. Informujemy również, że odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być także podmioty przetwarzające: banki, firmy księgowe, podatkowe, doradcy prawni, firmy informatyczne, jak również partnerzy handlowi, których oferta uzupełnia naszą, w tym nasi podwykonawcy. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być również osoby upoważnione przez administratora – pracownicy oraz współpracownicy oraz podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów.
 4. Państwa dane osobowe są przetwarzane w takim zakresie, w jakim zostały pozyskane podczas prowadzenia przez Edoradca działalności gospodarczej z takich źródeł jak korespondencja biznesowa, zapytania i oferty handlowe oraz realizacja umów, subskrypcji newslettera, rejestracja na konferencje, prowadzenie rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Edoradca lub obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego – w celach i okresie wskazanych wyżej.
 5. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza teren Polski, UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych.
 6. Państwa dane osobowe nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
 7. Informujemy ponadto, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy [email protected]
 8. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. Jednocześnie zapewniamy, że nie wykorzystujemy danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa.
 10. Informujemy, ze niniejsza polityka prywatności może być zmieniana w szczególności w sytuacji, gdy niezbędne będzie to z uwagi na zmiany przepisów, wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane przy ochronie danych, zmiany technologii wykorzystywanej przez Edoradca do przetwarzania danych osobowych, a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez Edoradca danych osobowych. Wszelkie zmiany polityki prywatności w przyszłości będą publikowane na portalu Edoradca.pl, w tym w drodze pojawiającego się na portalu okienka (pop-up window).