Polska strefa inwestycji (PSI)

Korzystając z PSI możesz uzyskać ulgę podatkową na realizację nowej inwestycji na terenie całej Polski, niezależnie od wielkości firmy. Wsparcie przyznawane jest w formie zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub PIT, w związku z realizacją nowej inwestycji. Nowa inwestycja rozumiana jest jako:

 • założenie nowego zakładu
 • zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu
 • dywersyfikacja produkcji poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie
 • zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego zakładu
 • nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty

Inwestycja na rzecz nowej działalności gospodarczej (przykład 1,2 lub 5) jest możliwy tylko w przypadku inwestycji dużego przedsiębiorcy na terenie województwa dolnośląskiego, wielkopolskiego lub regionu warszawskiego stołecznego.

Jak liczymy limit zwolnienia z podatku dochodowego?

Istotne jest miejsce realizacji inwestycji, które determinuje wielkość otrzymanej pomocy. Poniższa mapka prezentuje maksymalne kwoty wsparcia, które może uzyskać firma. Czas na wykorzystanie ulgi jest równie ważny – z niższego podatku można korzystać maksymalnie 15 lat i jego długość również uzależniona jest od miejsca realizacji inwestycji.

 

 

Realizacja inwestycji po otrzymaniu wsparcia:

 • nie możesz jej przenieść do innego regionu,
 • trzeba zachować własność kupionych składników majątku, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • trzeba zachować każde nowo utworzone miejsce pracy, jeśli przedsiębiorca wlicza 2-letnie koszty pracy do kosztów kwalifikowanych,
 • trzeba kontynuować prowadzenie działalności gospodarczej.

Okres utrzymania inwestycji jest liczony od daty jej zakończenia i wynosi:

 • 3 lata dla mikro, małych i średnich firm,
 • 5 lat dla dużych firm.

POLSKA STREFA INWESTYCJI (PSI)

 • Kwota 10,5 mln zł to wartość niezapłaconego podatku dochodowego CIT lub PIT.
 • Stawka podatku dochodowego CIT: 19%
 • Wysokość dochodu zwolnionego z podatku: 10,5 mln zł / 19% = 55,3 mln zł

Oznacza to, że w kolejnych latach (maksymalnie 15) nie zapłaci podatku od dochodów w wysokości 55,3 mln zł. Po przekroczeniu tego limitu dochodów, przedsiębiorca zapłaci podatek w standardowej wysokości, nawet jeśli nie minęło 15 lat.

 • Dokonamy analizy możliwości uzyskania pomocy w ramach Polskiej Strefy Inwestycji i oceny zgodności planowanej inwestycji z wymogami do uzyskania decyzji o wsparciu,
 • Przeprowadzimy analizę kryteriów oceny oraz ogólnych reguł ulgi podatkowej,
 • Zidentyfikujemy koszty kwalifikowane projektu dla efektywnego wykorzystania wsparcia,
 • Zidentyfikujemy korzyści i zobowiązania wynikające z korzystaniem z pomocy w ramach Polskiej Strefy Inwestycji,
 • Przygotujemy wymagane dokumenty aplikacyjne tj. wniosek o decyzję o wsparciu wraz z załącznikami i Biznes Plan,
 • Będziemy wspierać Twoją firmę w procesie ubiegania się o decyzję o wsparciu oraz weźmiemy udział w kontakcie z właściwymi organami, w tym także udział w negocjacjach ze strefą

Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną.

Monika Łangowska

Doradca ds. dotacji i ulg

Porozmawiajmy o ulgach i dotacjach

Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy.

Sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Wypełnij krótką ankietę a nasz ekspert skontaktuje się z Tobą i przedstawi najlepsze rozwiązanie.