Zostaw wiadomość

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą - zostaw nam wiadomość,
a skontaktujemy się z Tobą.

58 530 02 22

Ruszył kolejny nabór w ramach Szybkiej Ścieżki
2 marca 2018

1 marca rozpoczął się nowy nabór w ramach poddziałania 1.1.1 PO IR. Konkurs ukierunkowany jest na realizację prac badawczo-rozwojowych, składających się z badań przemysłowych i prac rozwojowych. W puli konkursu dla MŚP znajduje się 700 mln zł. Taka sama kwota pozostaje do rozdysponowania dla dużych przedsiębiorców i konsorcjów. Dofinansowanie mogą uzyskać tylko projekty realizowane poza województwem mazowieckim.

Wnioski w konkursie można składać:

Dla MŚP podczas trzech rund :

I. od 1 do 31 marca

II. od 1 do 30 kwietnia

III. od 1 do 30 maja

Dla dużych przedsiębiorstw i konsorcjów podczas czterech rund

I. od 1 do 31 marca

II. od 1 do 30 kwietnia

III. od 1 do 31 maja

IV. od 1 do 29 czerwca

Przypominamy o ułatwieniach, które zostały wprowadzone już podczas poprzednich naborów!

  • W ramach projektu można sfinansować tzw. prace przedwdrożeniowe. Umożliwiają one doprowadzenie rozwiązania będącego przedmiotem projektu do etapu skomercjalizowania. Do prac przedwdrożeniowych zalicza się m.in.: opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikację i badania rynku.
  • Obniżono próg minimalnych kosztów kwalifikowanych. Niegdyś wynosił on 2 mln. zł – obecnie jest to 1 mln zł.
  • Zmniejszeniu uległa liczba kryteriów formalnych a wymogi podlegające ocenie są automatycznie weryfikowane przez generator wniosków.
  • Wprowadzono możliwość poprawy wniosku w trakcie oceny
  • Zrezygnowano z wizyty w miejscu realizacji projektu, która w poprzednich edycjach konkursu była elementem oceny.

Więcej informacji na temat Kredytu na innowacje technologiczne znajdą Państwo w naszym „Kalendarzu konkursów”

Zachęcamy również do kontaktu z naszymi doradcami