Zapytaj Zapytaj
o ofertę
Idź do formularza
Zostaw wiadomość

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą - zostaw nam wiadomość,
a skontaktujemy się z Tobą.

58 530 02 22

Przedłużenie terminów naboru wniosków w kluczowych konkursach PO IR
24 marca 2020

Przedstawiamy najważniejsze zmiany w terminach naborów wniosków w konkursach

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

 

1.1.1 Szybka ścieżka

II runda – od 7 marca do 20 kwietnia 2020 r. (było do 3 kwietnia),
III runda – od 21 kwietnia do 18 maja 2020 r. (było do 30 kwietnia) ,
IV runda – od 19 maja do 18 czerwca 2020 r. do godziny 16:00 (było do 1 czerwca).

 


3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Nabór do 24 czerwca 2020 ( było do 23 kwietnia)

Dodatkowe zmiany:

  • wydłużenie terminu na podpisanie umowy kredytu technologicznego pomiędzy przedsiębiorcą a bankiem kredytującym z 30 do 60 dni
  • wydłużenie terminu na dostarczenie dokumentów środowiskowych oraz pozwolenia na budowę z 10 do 12 miesięcy

 


3.2.1 Badania na rynek

Nabór do 12 maja 2020 ( było do 23 kwietnia)


Dodatkowe informacje:

  • przeniesiono 90 mln euro z I osi do III osi POIR z przeznaczeniem na zwiększenie budżetu poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, które jest wdrażane przez BGK,
  • przeniesiono 60 mln euro z IV osi do II osi POIR z przeznaczeniem na zwiększenie budżetu działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, które jest wdrażane przez MFiPR.