Na czym polega program rozwoju obszarów wiejskich 2021-2027?

  • 4 sierpnia, 2022

Troska o zrównoważony rozwój obszarów wiejskich to istotny filar prowadzonej przez Unię Europejską wspólnej polityki rolnej. Instytucje unijne umożliwiają mieszkańcom wsi dostęp do różnego rodzaju instrumentów finansowych, dzięki którym realizowane są trzy główne cele Wspólnoty: tworzenie i utrzymywanie nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, rozsądne gospodarowanie zasobami naturalnymi i troska o klimat, a także dbanie o rozwój technologiczny rolnictwa i leśnictwa w Europie.

W Polsce fundusze unijne na rozwój rolnictwa są dystrybuowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Obecnie znajdujemy się w okresie przejściowym między wygasającym już programem z lat 2014 – 2020 a nowym: PROW 2021-2027. Co się zmieniło? Kto ma największe szanse na zdobycie funduszy na inwestycje?

Co wiemy na temat PROW na lata 2021-2027?

Urzędnicy pracujący nad wdrożeniem programu przygotowali przepisy, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów, upraszczając wykonanie niektórych procedur. Jedną z takich zmian jest wprowadzenie możliwości wymiany korespondencji i dokumentacji pomiędzy instytucją finansującą a uczestnikiem programu za pośrednictwem specjalnie przygotowanego systemu teleinformatycznego. Zarówno wniosek o dotacje, jak i całą dokumentację wraz z późniejszymi wnioskami o refundacje, będzie można przesyłać przez Internet, co znacznie skróci czas oczekiwania na decyzje urzędników.

Kto może skorzystać z programu rozwoju obszarów wiejskich 2021-27?

W tej odsłonie programu premiowane są małe i średnie gospodarstwa, a także młodzi rolnicy. Działania, jakie można podjąć w ramach PROW 2021-2027 są bardzo różnorodne, dlatego warto każdorazowo wczytać się w regulamin konkursu, aby sprawdzić, czy spełniamy wymagane kryteria.

W jaki sposób pozyskać środki w ramach PROW?

Ubieganie się o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2021-2027 najlepiej zacząć od odwiedzenia strony internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Tam znajdziemy bieżące informacje na temat aktualnych naborów i dostępnych dotacji.

W razie wątpliwości warto skorzystać z infolinii ARiMR, pracujące tam osoby z pewnością pokierują nas w odpowiednie miejsce i doradzą, jak uzyskać najkorzystniejsze dofinansowanie.

Na co możemy pozyskać dotację w programie rozwoju obszarów wiejskich?

Dotacje będzie można otrzymać na działania sklasyfikowane w Harmonogramie PROW 2021 – 2027,  dostępnym na stronie Ministerstwa Rolnictwa. Dostępne obszary to:

– rozwój gospodarstw
– wzmacnianie przedsiębiorczości
– rozwój terytorialny
– transfer wiedzy i innowacji
– systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych
– ochrona ekosystemów i efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi
– zarządzanie ryzykiem

Szczegółowy opis działań, wraz z terminami naboru wniosków jest umieszczony w harmonogramie.

Przygotowując wniosek o dotacje, warto pamiętać o tym, by charakter planowanych przez nas inwestycji wpisywał się w cele, które przyświecały Komisji Europejskiej w trakcie planowania wsparcia. Rozpatrującym wnioski urzędnikom będzie zależało na tym, by projekty finansowane z funduszy europejskich wypełniały je jak najlepiej, dlatego większe szanse na pozytywne rozpatrzenie mają te wnioski, które uda się wpisać w tę tematykę.

W najnowszej odsłonie programu nacisk jest położony nie tylko na aspekt finansowy, rozumiany jako zapewnienie rolnikom dobrobytu i podniesienie poziomu technologicznego gospodarstw (cyfryzacja wsi). Równie ważne są aspekty ekologiczne, takie jak: walka ze zmianą klimatu, troska o środowisko i bioróżnorodność, a także produkcja żywności o wysokich standardach.


Masz pytania?
Jestem do Twojej dyspozycji.

Michalina Lipowska Łużewicz EDORADCA dotacje ulgi

Michalina Lipowska-Łużewicz

Doradca ds. dotacji i ulg

Planujesz dotację, a wartość projektu to minimum 4 mln zł?

Znakomicie! Porozmawiajmy o Twoich planach inwestycyjnych.

Sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Wypełnij krótką ankietę a nasz ekspert skontaktuje się z Tobą i przedstawi najlepsze rozwiązanie.