Pozyskiwanie dotacji unijnych

Skutecznie pozyskujemy dotacje unijne

Myślisz o rozwoju swojej firmy? Chciałbyś wdrożyć innowacyjne rozwiązania, rozbudować swoje przedsiębiorstwo, zainwestować w halę i wyposażenie? Potrzebujesz na to środków, dużych środków… ale nie wiesz, skąd je pozyskać? Możesz ubiegać się o dotacje unijne na rozwój firmy.

Pomożemy Ci przygotować skuteczny wniosek, pozyskać finansowanie, rozliczyć i nadzorować realizację projektu do wypłaty dofinansowania i ostatecznego sukcesu przedsięwzięcia.

Cały proces rozpoczynamy od analizy Twoich potrzeb, ponieważ wiemy, że każde przedsiębiorstwo jest inne i wymaga indywidualnego podejścia. Spotkamy się z Tobą, aby poznać zakres planowanej inwestycji lub obszar badawczy i doprecyzować podstawowe założenia związane z projektem. Na tej podstawie przedstawimy możliwości sfinansowania Twojego pomysłu. Wspólnie zidentyfikujemy i ograniczymy ryzyka związane z realizacją projektu. Następnie zbudujemy model organizacyjny oraz nakreślimy ramy całego przedsięwzięcia. Określimy także model finansowy z uwzględnieniem wybranego programu i konkursu. Jeśli zajdzie taka potrzeba, określimy również status Twojego przedsiębiorstwa.

Eksperci EDORADCA pomogą dopasować Twoje plany i oczekiwania do możliwości wynikających z ogłoszonych naborów wniosków. Jeżeli Twoim problemem jest niezdefiniowanie szczegółowego tematu projektu – również możemy Ci pomóc. Wspólnie doprecyzujemy brakujące kwestie. Wszystkie działania wykonamy na podstawie rzetelnie przeprowadzonej analizy rynku, dzięki temu poznasz lepiej swoją konkurencję oraz niszę rynkową, która może zagwarantować komercyjny sukces dla Twoich produktów lub usług.

Sekret bezproblemowego i skutecznego wniosku. W jaki sposób go tworzymy?

 • Blisko współpracujemy z jednostkami badawczymi, naukowymi;
 • Pozyskujemy ekspertyzy i opinie (w tym opinie o innowacyjności);
 • Doradzamy w przygotowaniu zgłoszeń oraz wniosków patentowych;
 • Wspieramy w pozyskaniu finansowania kredytowego, leasingowego, pożyczkowego,

Pozyskamy dla ciebie środki unijne na rozbudowę i wyposażenie firmy

Dofinansowanie z Unii na rozwój firmy to duża pomoc dla polskich przedsiębiorstw i doskonały sposób, aby uzyskać potrzebne środki finansowe, które umożliwią dalszy ich rozwój. Środki unijne na rozwój firmy można znaleźć zarówno w programach krajowych, jak i regionalnych. Projekty te powinny przyczyniać się do rozwoju jak największej innowacyjności w przedsiębiorstwie. Dotyczyć mogą budowy lub rozbudowy hali produkcyjnej, zakupu maszyn, czy linii technologicznych, które w efekcie realizacji mają ułatwić wprowadzenie nowych bądź ulepszonych produktów lub usług.

Na co możesz uzyskać bezzwrotne dotacje?

 • Budowę lub rozbudowę hal produkcyjnych;
 • Zakup środków trwałych, maszyn i urządzeń;
 • Zakup nieruchomości i budynków;
 • Zakup materiałów i prac budowlanych;
 • Najem, dzierżawę lub leasing środków trwałych, gruntów i budynków;
 • Zakup wartości niematerialnych i prawnych, patentów, licencji, know-how;
 • Leasing;
 • Działania promocyjne;
 • Koszty ogólne.

Dofinansowanie z Unii na rozwój firmy może sięgać nawet 70% wysokości kosztów projektu. Kwota jest jednak uzależniona od miejsca realizacji inwestycji oraz wielkości przedsiębiorstwa.

Aby rozpocząć procedurę ubiegania się o środki unijne na rozwój firmy należy złożyć wniosek wraz z załącznikami. Po wszczęciu procedury następuje ocena wniosku, która polega na zweryfikowaniu wszystkich wymogów, poczynając od sprawdzenia terminu złożenia wniosku i kompletu dołączonej dokumentacji, kończąc na ocenie merytorycznej . Jeśli ubiegasz się o dofinansowanie po raz pierwszy lub chcesz mieć pewność, że złożony wniosek jest kompletny i zawiera wszystkie wymagane informacje, skorzystaj z pomocy naszej firmy, która od kilkunastu lat znajduje się w czołówce najskuteczniejszych firm doradczych niosących pomoc w pozyskaniu bezzwrotnych dotacji.

Badania i rozwój

Wdrażanie nowych strategii biznesowych zawsze uzależnione jest od posiadanych zasobów finansowych przedsiębiorstwa. Środki są zwykle ograniczone, więc realizacja wszystkich planów i pomysłów nie zawsze jest możliwa. Warto więc posegregować swoje potrzeby i przyjrzeć im się pod kątem dofinansowania ich przez fundusze europejskie na badania i rozwój.

Finansowanie projektów badawczo-rozwojowych (B+R) jest priorytetem w kolejnych perspektywach unijnych. W każdym z programów znajdziemy po kilka działań, które umożliwiają uzyskanie wsparcia zarówno na projekty firm z sektora MŚP, jak i projekty dużych przedsiębiorstw. To jedno ze źródeł finansowania, które dotyczy opracowywania i wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w zakresie procesów i produktów.

Kto może pozyskać dotacje na badania i rozwój?

Fundusze europejskie na badania i rozwój mogą wesprzeć samodzielnie realizowane prace przedsiębiorców lub też w ramach współpracy z jednostkami naukowymi, a także projekty obejmujące wdrożenia wyników prac B+R. Jeśli Twój projekt w pierwszej kolejności wymaga badań nad jego innowacyjnością, czy też możliwościami użytkowymi w szerszym aspekcie stosowania, to nie pozwól, aby przepadła szansa na dofinansowanie. Dotacje unijne to środki, o które mogą ubiegać się wszystkie firmy niezależnie od tego, w jakiej branży działają, gdyż najważniejsze, aby celem ich projektu była:

 • innowacja produktowa, czyli opracowanie nowego/ ulepszonego produktu lub usługi,
 • innowacja procesowa, czyli wprowadzenie nowych lub ulepszonych metod produkcji, lub dostawy.

Działania B+R, na które możesz otrzymać dotacje:

 • Badania przemysłowe;
 • Prace rozwojowe, prace demonstracyjne;
 • Tworzenie prototypów, walidację produktów;
 • Infrastruktura B+R;
 • Pierwsze wdrożenie przemysłowe, uruchomienie pierwszej produkcji;
 • Wzornictwo, uzyskanie ochrony własności przemysłowej i intelektualnej.

Dzięki funduszom na działalność B+R możesz zoptymalizować wydatki na:

 • Wynagrodzenia pracowników oddelegowanych do projektu;
 • Realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych;
 • Zakup wyników badań z jednostek naukowych;
 • Tworzenie prototypów, opracowywanie nowych technologii i produktów;
 • Tworzenie instalacji demonstracyjnych (pilotażowych);
 • Ochronę własności przemysłowej;
 • Komercjalizację wyników badań;
 • Zakup aparatury oraz sprzętu badawczego (infrastruktura B+R);
 • Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w przedsiębiorstwie

Fundusze europejskie na badania i rozwój

W zależności od wielkości przedsiębiorstwa i rodzaju prac można otrzymać dofinansowanie w wysokości nawet do 90% kosztów projektu! Realizacja nowego przedsięwzięcia zawsze obarczona jest pewnym ryzykiem, masz więc szansę podzielić koszty z instytucją finansującą. Prawda, że warto? Jeśli realizujesz projekt po raz pierwszy, skorzystaj ze wsparcia naszej firmy, która od wielu lat specjalizuje się w pozyskiwaniu dotacji na projekty B+R i znajduje się w czołówce najskuteczniejszych firm niosących pomoc w pozyskaniu bezzwrotnych dotacji. Wyróżniamy się ponad 90% skutecznością.

Przetwórstwo rolno-spożywcze

Jeżeli działasz w sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego i poszukujesz funduszy na modernizację i rozwój Twojego przedsiębiorstwa, skorzystaj z bezzwrotnych środków unijnych. Dostępne są w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w ramach działania „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”. Wsparcie przeznaczone jest na inwestycje, które dotyczą przetwórstwa i wprowadzania na rynek produktów pochodzących z produkcji lub handlu m.in.:

 • Mleka, mięsa (bez uboju o dużej skali);
 • Owoców i warzyw;
 • Zbóż;
 • Ziemniaków, jaj, miodu, lnu i konopi;
 • Roślin oleistych wysokobiałkowych;
 • Usługowego zamrażania wraz z przechowywaniem produktów rolnych;
 • Przetwórstwa roślin na produkty do celów energetycznych.

Na co możesz pozyskać bezzwrotną dotację?

 • Budowę, przebudowę czy remont połączony z modernizacją pomieszczeń;
 • Zakup maszyn lub urządzeń do przetwarzania, magazynowania lub przygotowania produktów do sprzedaży;
 • Zakup aparatury pomiarowej, kontrolnej;
 • Zakup oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem, sterowania procesem produkcji lub magazynowania;
 • Koszty wdrażania systemów zarządzania jakością;
 • Zakup urządzeń służących poprawie ochrony środowiska.

Produkt lub proces technologiczny wdrożony w wyniku realizacji projektu powinien charakteryzować się nowymi cechami i funkcjonalnościami w porównaniu do rozwiązań obecnie dostępnych na rynku polskim.

Tak, jest taka możliwość jednak zakup gruntu jest ograniczony do 10% wartości projektu.

20 lat doświadczenia na rynku nauczyło nas, że oprócz dobrego pomysłu liczy się także jego właściwe przedstawienie. Przygotujemy we współpracy z Państwem wniosek, który będzie miał największe szanse na pozyskanie dofinansowania. Nasza wiedza i doświadczenie pozwolą Państwu również zaoszczędzić cenny czas.

Ubiegać się o dofinansowanie mogą wszystkie spółki, które są zarejestrowane na terytorium Polski

Tak, projekty badawczo-rozwojowe w dużej mierze pozwalają na sfinansowanie kosztów bieżących działalności tj., np.: wynagrodzenia kadry B+R, która zostanie zaangażowana do projektu (koszty brutto brutto).

Tak. W nowej perspektywie duże przedsiębiorstwa będą miały możliwość finansowania inwestycji ze środków UE. Specjalnie w tym celu został utworzony dodatkowy sektor firm small mid-cap (firmy zatrudniające do 499 pracowników) oraz mid-cap (zatrudniające do 3000 pracowników).

Jest możliwość zakupu gruntu, natomiast jeżeli zdecydujemy się na jego kupno przed złożeniem wniosku będzie to koszt niekwalifikowany.

Posiadamy bogate doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych i badawczo-rozwojowych – nasza skuteczność wynosi ponad 90%! Jest to potwierdzone licznymi nagrodami oraz rankingami najskuteczniejszych firm doradczych w Polsce.

W projektach inwestycyjnych istnieje taka możliwość.

Planujesz dofinansowanie firmy?

Proponujemy dotację, jeśli wartość projektu to minimum 4 mln zł.

Albo ulgę podatkową, jeśli masz 2 mln zł kosztów wynagrodzeń.


Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną.

Monika Łangowska

Doradca ds. dotacji i ulg

Planujesz dotację, a wartość projektu to minimum 4 mln zł?

Znakomicie! Porozmawiajmy o Twoich planach inwestycyjnych.

Sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Wypełnij krótką ankietę a nasz ekspert skontaktuje się z Tobą i przedstawi najlepsze rozwiązanie.