Dlaczego warto inwestować w Obszarze Transformacji województwa łódzkiego? 

  • 13 września, 2023

Bo jest 160 mln zł dla firm z tego obszaru.  

Obszar Transformacji województwa łódzkiego to ok. 20% obszaru i ok. 17% ludności województwa. Przedsiębiorstwa z OT już dziś wymagają wsparcia i działań prorozwojowych w kontekście neutralności klimatycznej, którą Polska ma osiągnąć do 2050 roku. 

To właśnie znajdujące się tu 35 gmin z regionu piotrkowskiego i sieradzkiego uznano jako te, które – tak jak obszary pogórnicze w innych regionach kraju – mocno odczują negatywne skutki transformacji związanej z przechodzeniem energetyki opartej o paliwa kopalne na gospodarkę opartą na odnawialnych źródłach energii.  

I temu służą konkursy dotacyjne, które już w końcówce 2023 roku skierowane będą do firm z Obszaru Transformacji województwa łódzkiego.  Głównym celem konkursów jest wsparcie inwestycyjne firm, które chcą wdrożyć innowacyjne technologie i pobudzić sektor działań badawczo-rozwojowych. Te działania mają podnieść konkurencyjność tutejszych firm i zabezpieczyć region przed kryzysem spowodowanym wygasaniem kopalni węgla brunatnego w przyszłości. 

Między innymi dlatego intensywność wsparcia w tych konkursach będzie o 10% wyższa (wyniesie 70%) niż standardowa pomoc w ramach FENG dla województwa łódzkiego. Do rozdysponowania będzie w dwóch konkursach aż 160 mln zł w formie bezzwrotnych dotacji.  

 

Więcej szczegółów: 

Porozmawiajmy o ulgach i dotacjach

Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy.

Sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Wypełnij krótką ankietę a nasz ekspert skontaktuje się z Tobą i przedstawi najlepsze rozwiązanie.